دمپر دستی گرد و چهارگوش

  • نام : دمپر دستی گرد و چهارگوش
  • موارد استفاده : از دمپر برای کنترل یا قطع و وصل کردن ورود و خروج هوای محیط استفاده می شود .
  • جنس : برای اینکه پره ها سبک باشند از جنس آلومینیوم ساخته می شوند و قاب دور نیز معمولا از گالوانیزه ساخته می شود.
  • پره ها : پره های دمپر دستی بین کانالی می تواند به صورت موازی و یا پروانه ای (هفت و هشت) ساخته میشوند.
  • مدل : دمپر دستی در مدل های گرد و چهارگوش ساخته می شود و در نمونه کارهای موجود در عکس هم دمپر دستی گرد و هم چهارگوش موجود میباشد  .
  • ابعاد : شما میتوانید دمپر دستی را در ابعاد سفارشی خود به صورت چهارگوش یا مربعی سفارش دهید.
  • محل قرار گیری : از دمپر دستی گرد و چهارگوش در فضای بین کانال ها استفاده می شود و به همین دلیل به آن دمپر دستی بین کانالی گرد و چهارگوش نیز میگویند.
  • اهرم : در دمپر دستی نمونه بالا برای باز و بسته کردن دریچه از اهرم دمپری که در گوشه دریچه قرار دارد استفاده میشود البته نمونه اتومات نیز وجود دارد.