دریچه سقفی 3 طرفه

  • نام : دریچه سقفی 3 طرفه یکی از نمونه های چهار گوش دریچه هوا میباشد.
  • موارد استفاده : از دریچه هوای سقفی در بیشتر مواقع به عنوان هوای رفت استفاده می شود اما در موارد معدود بعنوان هوای برگشت نیز استفاده میشود.
  • کاربرد :می تواند هوای سرد یا گرم داخل کانال را وارد محیط کند و کاربرد گرمایشی و سرمایشی و تهویه محیط را انجام دهد.
  • محل قرار گیری : به صورت کلی همانطور که نام این مدل ها مشخص است بر روی سقف های کاذب نصب می شوند و پشت آن نیز کانال قرار می گیرد تا هوای رفت را وارد محیط کند.
  • پخش هوا : دریچه های سقفی هوا را به طور یکسان در محیط پخش میکنند و بدلیل وجود دارد هوابه صورت افقی پخش میشود.
  • جهت پخش هوا : نمونه بالا که دریچه سقفی 3 طرفه است هوا را در 3 جهت پخش میکند.
  • جنس : دریچه سقفی 3 طرفه فوق از جنس آلومینیوم ضد زنگ میباشد.
  • رنگ : رنگ دریچه هوا سقفی با استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک میباشد.
  • دمپر : نمونه فوق بدون دمپر می باشد البته قابلیت نصب دمپر نیز بر روی برخی مدل ها وجود دارد .