دریچه سقفی گرد مشبک

  • نام : دریچه سقفی گرد مشبک
  • محل قرار گیری : به صورت کلی همانطور که از نام این مدل ها مشخص است بر روی سقف های کاذب نصب می شوند و پشت آن نیز کانال هوا قرار می گیرد تا هوای رفت را وارد محیط کند.
  • موارد استفاده : از دریچه هوای سقفی گرد در بیشتر مواقع به عنوان هوای رفت استفاده می شود اما در موارد معدود بعنوان هوای برگشت نیز استفاده میشود.
  • کاربرد : می تواند هوای سرد یا گرم داخل کانال را وارد محیط کند و کاربرد گرمایشی و سرمایشی و تهویه محیط را انجام دهد.
  • پخش هوا : دریچه های سقفی هوا را به طور یکسان در محیط پخش میکنند . بدلیل وجود پره هایی که به صورت مشبک کنار هم قرار گرفته اند هوا به صورت عمودی وارد محیط میشود.
  • جهت پخش هوا : نمونه دریچه سقفی که در بالا مشاهده می کنید هوا را به صورت عمودی وارد محیط و پخش میکند.
  • جنس : دریچه سقفی گرد فوق از جنس آلومینیوم ضد زنگ میباشد.
  • رنگ : رنگ دریچه سقفی گرد مشبک فوق با استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک سفید میباشد.
  • دمپر : نمونه فوق بدون دمپر می باشد البته قابلیت نصب دمپر نیز بر روی برخی مدل ها وجود دارد .