دریچه خطی ۳۰درجه با دمپر

  • نام : دریچه خطی ۳۰درجه با دمپر
  • موارد استفاده : دریچه هواخطی در دو نوع یک طرفه و دوطرفه وجود دارد و نمونه کار بالا به صورت یک طرفه میباشد و  مناسب استفاده دیوار میباشد.
  • جنس : این نوع دریچه خطی از جنس آلومینیوم ساخته شده است.
  • رنگ : دریچه خطی 30 درجه فوق در رنگ پودری الکترواستاتیک است
  • دمپر : نمونه فوق با دمپر می باشد البته برخی مدل ها بدون دمپر می باشند .