دریچه بازدید زیر فن کویل تاسیسات

  • جنس دریچه : جنس دریچه زیر فن کویل تاسيسات از فلز آلومینیوم می باشد.
  • کاربرد : دریچه زیر فن کویل تاسیسات برای دسترسی راحت تر و چک دوره ای تاسیسات می باشد.
  • رنگ : با استفاده از رنگ های پلی اورتان رنگ امیزی شده است.
  • استفاده از سیم بکسل در پشت دریچه برای نیفتن آن
  • قفل : دارای دو قفل زیمنس تاسیساتی مخفی می باشد.
  • ابعاد : ابعاد دریچه تاسیسات بستگی مستقیم به بزرگی دریچه بازدید دارد.