دریچه-بازدید-زیر-فن-کوئلی-طرح-سقفی

  • نام : دریچه بازدید زیر فن کوئلی طرح سقفی
  • جنس : جنس این نمونه از دریچه بازدید فن کویل از فلز آلومینیوم می باشد.
  • کاربرد : دریچه بازدید زیر فن کویل سقفی برای دسترسی راحت تر و چک دوره ای فن کویل و زیبایی و یک دست شدن سقف می باشد.
  • رنگ : با استفاده از رنگ های پلی اورتان رنگ امیزی شده است.
  • استفاده از سیم بکسل در پشت دریچه برای نیفتن آن
  • قفل : دریچه بازدید فوق دارای 2 قفل زیمنس مخفی می باشد.
  • ابعاد : ابعاد دریچه تاسیسات بستگی مستقیم به بزرگی دریچه بازدید زیر فن کویل و سفارش مشتری دارد.