دریچه-بازدید-زیرفن-کوئلی-طرح-سقفی-تک-گل-لولایی

  • نام : دریچه بازدید زیر فن کوئلی طرح سقفی تک گل لولایی
  • رنگ : با استفاده از رنگ های پلی اورتان رنگ امیزی شده است.
  • جنس : جنس دریچه بازدید فن کویل از فلز آلومینیوم می باشد.
  • کاربرد : دریچه بازدید زیر فن کویل سقفی برای دسترسی راحت تر و چک دوره ای فن کویل و زیبایی و یک دست شدن سقف می باشد.
  • استفاده از سیم بکسل در پشت دریچه برای نیفتادن آن
  • قفل : دریچه بازدید فوق لولایی می باشد و به وسیله آن بازو بسته می شود
  • ابعاد : ابعاد دریچه تاسیسات بستگی مستقیم به بزرگی دریچه بازدید و سفارش مشتری دارد.