دریچه-بازدید-زیر-فنکوئلی-طرح-دو-گل-سقفی

  • نام : دریچه بازدید زیر فن کوئلی طرح دو گل سقفی یکی از زیر مجموعه های پر کاربرد دریچه بازدید سقفی می باشد
  • رنگ : با استفاده از رنگ های پلی اورتان رنگ امیزی شده است.
  • جنس : جنس دریچه بازدید فن کویل از فلز آلومینیوم می باشد.
  • کاربرد : دریچه بازدید زیر فن کویل سقفی تک گل برای دسترسی راحت تر و چک دوره ای فن کویل و زیبایی و یک دست شدن سقف می باشد.
  • استفاده از سیم بکسل در پشت دریچه برای نیفتادن آن
  • قفل : دریچه بازدید فوق لولایی می باشد و به وسیله آن بازو بسته می شود
  • ابعاد : ابعاد دریچه بازدید زیر فن کویل بستگی مستقیم به بزرگی فن کویل و سفارش مشتری دارد.